Sökaren

för väsentliga livsfrågor


Omslag nr 2, 1998


Innehåll nr 2, 1998:

Eva Sanner:
Tomas Frankell: New age är moget för självrannsakan.

Anders Haag:
Ockultism på frammarsch.

Eva Sanner:
Sällskapet för Parapsykologisk Forskning 50 år.

Anna-Lena Carlzon:
Dénis Lindbohm, resenär i tid och rum.

Bengt Petersen:
Meditationer.

Joseph Jaworski:
Drömmen om ett nytt ledarskap.

Jan Torberntsson:
Funderingar längs vägen.

Eva Tuvhav:
Samtal med Gunnila Freudenthal, som översätter A Course in Miracles till svenska.

Vem var Jesus?

Vad är Gud?

När silversträngen brister.

Bevis för reinkarnation?

Nils-Olof Jacobson:
Brev från helvetet.

Åsa Freij:
Ta tag i ditt liv!

Sökaren i marginalen


Sökaren fick länge ett mindre ekonomiskt stöd från Statens kulturråd, men det drogs in för några år sedan. 1994 sökte vi åter bidrag. Avslag. 1997 sökte vi igen. Avslag.
    Drygt 10 miljoner kronor delades ut till 95 tidskrifter. Vi finner där bland andra Bild & Bubbla (tecknade serier) Humanisten (ateism) Jules Verne-Magasinet (science fiction) Jury (deckare) Signum (katolsk) Trots allt (kristen) Vår lösen (kristen - den fick 200.000 kronor) och Äcklet ("gudlös tidskrift").
    Kulturrådet delar ut betydande summor till tidskrifter som de tycker om - och utesluter sådana som de inte tycker om.
    I Sökaren sysslar vi ju med väsentliga livsfrågor på ett kunnigt sätt, i en öppen men ifrågasättande anda - men på kulturrådet tycker man att deckare är viktigare litteratur.
    I föreskrifterna för stöd till kulturtidskrifter står det att "stödet syftar till att upprätta en bred utgivning av kvalitativt högtstående tidskrifter av betydelse för den kulturella, sociala och ekonomiska debatten eller med väsentlig analys och presentation inom de skilda konstarternas områden. Stödet skall främja hög kvalitet och mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen".
    Kulturrådet anser tydligen att Sökaren inte har något väsentligt och kvalitativt högtstående att bidra med i den svenska kulturen.
Visdomsord


Den som behärskar ögonblicket, han behärskar livet.
Wolfram von Eichenbach

Människor som kan hålla ordning på allt måste vara bra enkla. Jag avundas dem inte.
Erik Lindkvist

Lovar ni något till i morgon, så utför det idag!
Ignatius Loyola

Den som kan gråta med allas tårar kallas helig.
Axel Fredenholm.Åter till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX64.HTML