Översikt över dokument på Sökarens hemsidaOrdlista

Filosofins historia. Eviga frågor
Eleaterna. Parmenides och Zenon
Epikuros, den vise i trädgården
Tre stoiker. Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius
Skeptiker i antiken

Vedanta
Atman-Brahman. Shankara. Tat twam asi. Samadhi. Nirvana
Shankara
Vivekananda, en stor läras förkunnare
"Hinduism" i Walt Whitmans diktning
Walt Whitman, en kosmiskt medveten människa
Gangaji. I ditt inre finns sanningen
Ritajananda: Vad är Vedanta?
Indiskt tänkande om den yttersta verkligheten.
Meditationer av Paul Brunton

Den oförgängliga filosofin enligt Aldous Huxley

Tankar inom modern fysik. Amit Goswami: medvetande skapar världen. Paul Davies: materialismen är död
Vetenskap och mystik. En ny vision av verkligheten
Mystik. F.C. Happold, R.M. Bucke, Ruth Dahlén, (kemibaserad mystik) Aldous Huxley
Mystik. Kerstin Stina Carlsson
Andrew Cohen. I vårt väsens grund är vi delar av en helhet
Stanislav Grof: LSD-terapi
Rajneeshismen.

Astronauten Edgar Mitchell berättar.

Vad kan vi lära av Buddha?
Buddhistisk visdom.
Dalai Lama

K r i s t e n d o m e n  -  e n   g r a n s k n i n g

Hildegard av Bingen. Visionär på 1100-talet
Pierre Teilhard de Chardin. Människan i kosmos
Albert Schweitzer. Han lärde oss vördnad för allt liv

Bibelkoden. Finns det dolda budskap i Bibeln?

Turinsvepningen.

Gud, en gåta
"G u d s b e v i s"

Religion och eros
Sex

P a r a p s y k o l o g i

R e i n k a r n a t i o n

Mediala fenomen - en granskning

Mirakelkursen
Helen Schucman, medium för A Course in Miracles
Gunnila Freudenthal översätter A Course in Miracles till svenska

Evelyns tre ansikten, ett fall av multipel personlighet

U t  u r   k r o p p e n.  N ä r a   d ö d e n.

Dödsbäddsvisioner.

Åke Lindgren. Var går gränsen för tankens makt?

Själens kraft kan ge läkedom

de la Warr-radionin

N y t ä n k a r e
Human Unity Conference

Intervju med Olav Hammer om New Age

Inifrån styrda människor

Intuition, vad är det?

Pitirim A. Sorokin. Kärlekslärans vetenskap.

P e r s o n l i g    u t v e c k l i n g

H ä l s a,  v e g e t a r i s m,   d j u r r ä t t

Magnetbehandling mot sjukdom.

Homeopati.

Droger.

Samantha Khury talar med djuren

Olga Kharitidi, rysk psykiater om schamanismen

Eskil Svensson: Krönika - vem är gammal?

U F O

Cirklar och piktogram i sädesfält

Synkronicitet,"meningsfulla sammanträffanden"
Presidentmysterium
Märkliga sammanträffanden
Titanics undergång

Den universella intelligensen enligt Anders Apelqvist

Astrologi
Astrologi

M a g i

Satanismen

F ö r n u f t,  k r i t i k,   s k e p s i s

Erland Lagerroth om "årets förvillare"
Erland Lagerroth: Who are the misleaders?
Erland Lagerroth får Sökarens klokpris

P o e s i

Sökarens klokpris

Nobelpriset, kritik

Palmemordet

B o k r e c e n s i o n e r

Boktips

Sökarnotiser   

Åsiktsprofil för Sökarens läsare

SM personligt

Åsa Freijs hemsida

R E G I S T E R  1964 - 1982Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX117.HTML