Graphic credit: Virtual florist


 
 
 
 

Personregister

Klicka och använd sedan ev. find-funktionen!
 
 
 

Adamski, George

Adrianson, Jan. Styr tanke universum?

Ananda Tara Shan. Det uppstigande ljuset.

Andersson, Göte. Psi-spåret

Apelqvist, Anders: Den Universella Anden.
Apelqvist, Anders: Dikter.

Assagioli, Roberto. Vi är mer än den vanliga personligheten.

Axelson, Hans. Beröring. Massage.

Bailey, Alice. Tibetanen.

Benveniste, Jacques.

Berg, Curt: Vegetarism.

Bhagwan Shree Rajneesh.

Arnall Bloxham. Regression till tidigare liv.

Bohm, David. Den nya fysiken ger en ny bild av verkligheten.
Bohm David - New Age-fysiker. Extern länk.

Brinkley, Dannion. Inte rädd för att dö. Bokrecension.
Brinkley, Dannion. Räddad av ljuset. Bokrecension.

Broad, William (och Wade, Nicholas). Vetenskapens verkliga natur.

Brunton, Paul: Meditationer.
Paul Bruntons andliga testamente. Extern länk.

Bucke, Richard M. Kosmiskt medvetande.

Buddha.

Burr, Harold Saxton. Livsfälten visar att det finns en mening.

Capra, Fritjof. Fysikens tao.

Cars, Birgit: Dikter.

Chimes, Julie. Ut ur kroppen.

Chopra, Depak. Kärlek är livets väsen.
Chopra, Deepak. Vägen till kärlek. Bokrecension.
Chopra, Deepak. Insikter steg för steg. Bokrecension.

Cohen, Andrew. Alltings enhet.

Crawshay-Williams. Förnuftigt tänkande.

Crookall, Robert. Silversträngen.

Dahlén, Ruth. Ett med alltet.

Dalai Lama, intervju

Davies, Paul. Materialismen är död.

de la Warr, George. Radioni.

Derning, Gunnel. Dikter.

Dossey, Larry. Bönens kraft. Bokrecension.

Drosnin, Michael. Bibelkoden.
Drosnin, Michael. Bibelkoden. Bokrecension.

Dyer, Wayne W. Forma ditt eget öde. Bokrecension.

Edris, Karl-Erik. Oanade möjligheter. Bokrecension.

Edwien, Andreas. Kristendomskritik.

Eysenck, H. J. Astrologi.

Ellegård, Alvar. Kristendomskritik.

Engh, Leif. Forskning om slagrutan.

Epikuros. Antik filosof.

Evans, Jane. Regression till tidigare liv.

Ferguson, Marilyn.

Folkeson, Kjell. Medium,

Fox, Matthew. Arbetets mening.

Fragell, Levi. Kristendomskritik.

Frankl, Viktor. Livets mening.

Freij, Åsa. Hemsida.

Freudenthal, Gunnila. Mirakelkursen.

Fromm, Erich. Konsten att älska.

Gangaji. Vedanta

Gauquelin, Michel. Astrologi.

Geller, Uri

Goswami, Amit. Medvetande skapar världen.

Grip, Göran. Min nära döden-upplevelse.
Grip, Göran. Dem jag älskade. Bokrecension.
Grip. Göran. Vetenskaplig studie av upplevelser i dödens närhet. Extern länk.

Grof, Stanislav. LSD-terapi.
Grof, Stanislav. Grofs psykoterapi har sin grund i mystik. Extern länk.

Grönholm, Jan. En bit av det mänskliga dramat.

Hammer, Olav. New Age.
Hammer, Olav. New Age - en ny folktro? Bokrecension.

Hansson, Sven Ove. Att resonera förnuftigt.
Hansson, Sven Ove. Konsten att vara vetenskaplig.

Happold, F. C. Mystik.

Haraldsson, Erlendur. Studium av Sai Baba

Harman, Willis. Medvetandets tidsålder.

Hildegard av Bingen.
Hildegard av Bingen - hennes liv, hennes verk. Bokrecension.

Hill, Napoleon. Magi för envar.

Houston, Jean söker gränserna för vår mänskliga förmåga.

Huxley, Aldous. Den oförgängliga filosofin.
Huxley, Aldous. Experiment med meskalin.

Hynek, J. Allen. UFO.
Hynek, J. Allen. UFO.
Hynek, J. Allen. En ledare.
Hynek, J. Allen. En ledare.

Jacobs, David. UFO.

Jacobson, Nils-Olof: Akupressur.
Jacobson, Nils-Olof (red.). Parapsykologi. Bokrecension.

Jagrell, Eva: Dikter.

Jampolsky, Gerald. Förlåtelse.

Jaworsky, Joseph. Synkronicitet. Bokrecension.

Jesus och kristendomens början.

Bibelns Jesus en sagogestalt.

Vad kan vi lära av Jesus?

Johnson, Martin: Ett parapsykologiskt exeriment.

Jung, Carl Gustav. Livet har mystiska aspekter.

Jürgenson, Friedrich. Instrumentell transkommunikation. Extern länk.

Jönsson, Olle, "mirakelman".
Jönsson, Olle, the miracle man.

Khariditi, Olga. Schamanism.

Khury, Samantha. Samtal med djur.

Kjellson, Lennart: Medveten skapelse!

Klass, Philip. UFO-skeptiker.

Koestenbaum, Peter. Självförvandling
Koestenbaum, Peter. Klinisk filosofi.

Krishnamurti - en upplyst?

Krusenstierna, Sten von: Våra bröder djuren.

Kübler-Ross, Elisabeth. Livets hjul. Bokrecension.

Kuhn, Thomas S. Paradigm.

Kurtz, Paul. Skeptisk prövning.

Lagerroth, Erland: Vilka är de verkliga förvillarna?
Lagerroth, Erland: Who are the misleaders?
Lagerroth, Erland, Sökarens klokpristagare.

Larsson, Conny. Sai Baba avslöjad.

Laskow, Leonard. Healing med kärlek.
Laskow, Leonard. Healing med kärlek. Bokrecension.

LaVey, Anton. Den sataniska bibeln. Bokrecension.

Lawson, Alvin H. Hypnotisk regression i UFO-forskningen.

Lidforss, Bengt. Kristendomskritik.

Lindahl, Olov. Magnetbehandling.

Lindgren, Sten. Dialog med kosmisk kultur. Bokrecension.

Lindgren, Åke. Var går gränsen för tankens makt?
Lindgren, Åke. Tanken läker livsmiljön. Bokrecension.

Mack, John E. UFO-forskare; ombordtagningar.

McKenna, Paul. Hypnosens hemligheter. Bokrecension.

Maslow, Abraham. Maximalupplevelsen är religionernas kärna.

May, Rollo. Världen ropar efter nya myter. Extern länk.

Mattsson, Mia. Telepatisk kontakt med djur. Bokrecension.

Mitchell, Edgar. Från den yttre till den inre rymden.
Mitchell, Edgar. Mot vidgad medvetenhet.

Moberg, Eva. Darwin ifrågasatt.
Moberg, Eva: Klokt sommarprat i radion.

Molén, Mats. Slump eller skapelse?

Morse, Melvin, Avskedsvisioner. Bokrecension.

Bridey Murphy. Regression till tidigare liv. Bokrecension.

Månsus, Harry. Den kosmiska katedralen. Bokrecension.

Näver, Pälle: I skogen (dikt).

Osho.

Osis, Karlis. Dödsbäddsvisioner.

Paulus.

Pope, Nick. Utomjordingar.

Ramakrishna

Ring, Kenneth. Nära döden-upplevelsen

Ritajananda, Swami.

Robinson, John A.T. Om Gud.

Rogers, Carl. Den nya verkligheten.

Roll, W. G. Parapsykologin och döden.

Romander, Jan. Astrologi.

Russell, Bertrand. Kritisk öppenhet.

Russell, Peter. Det vidgade jaget.
Russell, Peter. På tröskeln till en ny tid.

Sage, J. A. S. Evig ungdom.

Sai Baba. En mirakelman?

Sai Baba exposed.

Savola, Marja: Fallgropar på den andliga vägen.

Schjelderup, Harald. Medialitet.

Schubart, Walter. Religion och eros.

Schweitzer, Albert. Vördnad för livet

Schucman, Helen. A Course in Miracles.

Shankara. Atman = Brahman.

Sheldrake, Rupert. Formbildande fält.
Sheldrake, Rupert.

Siegel, Bernard. Att tänka sig frisk.

Simonton, Carl. Visualisera dig frisk!

Solomon, Paul. Budskap från det övermedvetna,

Sorokin, Pitirim A. Kärlekslärans vetenskap.

Spangler, David. The Laws of Manifestation.

Stevenson, Ian. Fall som tyder på reinkarnation.
Stevenson, Ian. Automatisk skrift.
Stevenson, Ian. Hypnotisk regression till "tidigare liv".

Stigsjöö, Sune. Om Olle Jönsson.

Swanberg, Lena Katarina. Förunderligt och märkligt. Bokrecension.

Svensson, Eskil: Vegetarism.
Svensson, Eskil: Vem är gammal?

Harley Swiftdeer. Sök din mörka sida! Extern länk.

Söderström, Eric. Radioni.

Teilhard de Ccharin, Pierre. Människan i kosmos.

Paul G. Thomas. Psykofeedback.

Trevelyan, George. New Age.

Troëng, Ivan. Magnetbehandling.

Uexkull, Jakob von. Right Livelihood Award.

Uppman, Agneta: Ut ur kroppen-upplevelsen.

Waerland, Are. Hälsa, vegetarism

Waerland, Are.

Wegner, Willy: Bermudatriangeln.
Wegner, Willy. Intervju.

Weiss, Brian L. Många liv, många Mästare. Bokrecension.

Wells, A. G. Kristendomskritik.

Wettre, Åsa. Änglaboken. Bokrecension.

Whitman, Walt. Hinduism i Whitmans diktning.

Whitman, Walt. En kosmiskt medveten människa.

Wigmore, Ann. Levande föda.

Viklund, Roger. Bibelns Jesus en sagogestalt.

Wittek, Gabriele. Det inre ordet.

Vivekananda. En stor läras förkunnare

Wysong, R L. Livets uppkomst.
 
 

Åter till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX32.HTML